Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ก็คือเครื่องจักรที่เปลี่ยนกำลังของเครื่องยนต์ให้เป็นกำลังขับเคลื่อน โดยส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนล้อเฟือง (SPROCKET)เพื่อไปขับสายพานตีนตะขาบให้เคลื่อนที่ไปและทำให้แผ่นตีนตะขาบซึ่งติดอยู่กับชุดสายพานตะกุยไปบนพื้น ทำให้ตัวรถเคลื่อนไป

ข้อดีของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  เมื่อใช้งานก่อสร้างคือ

  • สามารถใช้กำลังขับเคลื่อนได้สูง เนื่องจากไม่เกิดการไถลได้ง่าย โดยเฉพราะอย่างยิ่งทำงานบนพื้นที่ที่ไม่แน่น
  • สามารถทำงานบนพื้นที่ที่เป็นดินบริเวณที่มีหินแหลมคมได้ เพราะหินที่แหลมคนไม่สามารถทำให้สาพานชำรุดได้ง่าย
  • สามารถทำงานในพื้นที่ผิวขรุขระได้ดี จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียนมพื้นที่ในการทำงาน
  • สามารถทำงานในพื้นที่ลุ่มได้ดี เพราะมีการลอยตัว (FLOATATION) ดีหรือความดัยที่กดลงบนพื้น (GROUND PRESSURE) ต่ำนั่นเอง

ขนาดของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบนิยมกำหนดด้วยน้ำหนักของตัวรถและกำลังของเครื่องยนต์ ซึ่งน้ำหนักของตัวรถจะมีตั้งแต่ขนาดเลก คือประมาณ ตัน จนถึงขนาดใหญ่สุดประมาณ 140 ตัน ส่วนกำลังของเครื่องยนต์ จะมีกำลังตั้งแต่ประมาณ 40 แรงม้า จนถึงประมาณ 1150 แรงม้า สำหรับมสรรถนะของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบจะกำหนดโดนแรงฉุดลาก (DRAWBAR PULL) ที่รถแทรกเตอร์สามารถทำได้ที่ตวามเร็วในการเคบื่อนที่ และเมื่อใช้กียร์ ต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =