Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

ณัชชนก แบคโฮ

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง
รับเหมารื้อถอน

บริการรับเหมาเคลียร์พื้นที่ กดเข็ม รับเหมาถมที่ รื้อถอนอาคารโรงงาน
บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้า งรถแบคโฮทุกขนาดพร้อมหัวเจาะ, PC30, 60, 120, 200

ณัชชนก แบคโฮ

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง รับเหมาเคลียร์พื้นที่

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปรึกษาฟรี !!

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้างทั้งรายวันรายเดือน ไม่ว่าจะเป็นรถแบคโฮพร้อมหัวเจาะ แบคโฮทุกขนาด รถบดถนน รถแทรคเตอร์ รถดัมพ์ รถเทรลเลอร์
บริการรับเหมาถมดิน รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ รับปรับพื้นที่ รับถมดิน รับถมหิน รับไถที่ รับวางท่อ ขุดบ่อ จากผู้รับเชี่ยวชาญ รับเหมาถมที่ดินโดยตรง ที่ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า กว่า 20 ปี