Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

About Us

About Us

เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ณัชชนก แบคโฮ
บริษัทมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานบริการเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง มีความรับผิดชอบ พร้อมให้บริการที่จริงใจ
ยึดมั่นและมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ตรงต่อเวลา พร้อมร่วมงานและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
excavator in action

vistion

รับผิดชอบ พร้อมให้บริการที่จริงใจ ยึดมั่นและมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ตรงต่อเวลา พร้อมร่วมงานและแก้ปัญหา

Mission

จุดมุ่งหมายของเราคือบริการที่ลูกค้าพอใจ ความสำเร็จของลูกค้าคืองานของเรา

Service

 ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักร ประเภท รถแบ็คโฮหัวตัก หัวเจาะ ทุกขนาดตั้งแต่รถที่มีขนาดใหญ่ รับเหมารื้อถอดตึก