Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

Day: November 7, 2020

รถบรรทุก (Truck)

รถบรรทุก (Truck)        รถบรรทุก (Truck) จะทำหน้าที่ในการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เช่น จะใช้งานร่วมกับรถตักในการเคลื่อนย้ายดินไปเทมนที่ไกลๆ หรือ ใช้ลำเลียงวัสดุมาใช้ในการทำถนน หรือใชในการขนวัสดุมาใช้ในการก่อสร้าง หรืออาจจะใช้ในการขนส่งเครื่องจักรกลไปยังที่ที่จะทำการก่อสร้าง รถบรรทุกที่ใช้ในงานก่อสร้างที่สำคัญ มี รถบรรทุกกระบะ (Truck) จพใช้ในการลำเลียงวัสดุได้แก่ หิน ทราย ซีเมนต์ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอื่นๆ โดยทั่วไปจะใช้ขนาดน้ำหนักบรรทุก 6 ตัน แบบ 4*2 (6 ล้อขับเคบื่อนสองล้อกลาง) หรือแบบ 6*4 (10 ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อหลัง) สำหรับส่วนที่สำคัญของรถบรรทุกกระบะจะประกิบด้วยเครื่องยนต์ นิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 120 แรงม้า ถึงประมาณ 300 แรงม้า ระบบถ่ายทอดกำลังโดยทั่วไปจะใช้คลัดช์แบบแห้งแผ่นเดียวห้องเกียร์เป็นห้องเกียร์แบบธรรมดาระบบเบรคจะเป็นแบบน้ำมันโดยใช้ลมช่วยหรือเป็นแบบเบครไอเสียช่วย กระบะอาจจะเป็นกระบะไม้หรือกระบะเหล็กก็ได้