Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

รถตัก หรือ รถตักล้อยาง คืออะไร ใช้งานอย่างไร

รถตัก หรือ รถตักล้อยาง คืออะไร ใช้งานอย่างไร

รถตัก หรือ รถตักล้อยาง คืออะไร ใช้งานอย่างไร

รถตัก หรือรถตักล้อยางที่ใช้งานก่อสร้างในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็น รถตัก ที่ติดตั้งบุ้งกี๋ไว้ด้านหน้าของตัวรถ ซึ่งเรียกว่ารถตักด้านหน้า (Wheel loaders) รถตักจะใช้ในงานเคลื่อนที่ย้ายวัสดุโดยการตักวัสดุที่ขุดรวมกองไว้แล้วหรืออาจขุดตักวัสดุในสภาพเดิมที่จับตัวกันไม่หนาแน่นนัก เมื่อตักเสร็จก็จะยกบุ้งกี๋ขึ้นและเคลื่อนย้ายวัสดุไปเทในที่ที่ต้องการ

รถตักด้านหน้าที่นิยมใช้กัน มี 2 แบบ คือ

 1. รถตักด้านหน้าแบบตีนตะขาบ

2. รถตักด้านหน้าแบบล้อยาง

เทคนิคการใช้งาน “รถตัก” ขณะทำงานแบบทั่วไป

1. นำพาบุ้งกี๋ที่มีวัสดุให้ต่ำ เพื่อที่จะให้พนักงานขับเห็นทางและการทรงตัวของรถดี

 1. จงใช้เวลาในการที่จะทำให้บริเวณที่ทำงานสะอาดและอยู่ในระดับเสมอ
 2. ให้ถอยหลังในขณะที่นำพาบุ้งกี๋ที่มีวัสดุลงที่ลาด และให้เดินหน้าในขณะที่ไต่ขึ้น ให้บุ้งกี๋ต่ำที่สุด เท่าที่จะต่ำได้

ถ้าต้องการดันดิน หรือวัสดุที่ต้องการดันเมื่อต้องการจะดันให้บุ้งกี๋ตอนล่างขนานกับพื้น อย่าดันในขณะที่บุ้งกี๋อยู่ในตำแหน่งเท

ข้อควรระวัง
เมื่อไรก็ตามที่แขนของตัวยกบุ้งกี๋อยู่ใกล้หรือต่ำกว่าแนวระดับมันเป็นไปได้ที่ทำให้กระบอกคว่ำ หงายบุ้งกี๋ยืดออกสุด ก่อนที่จะสัมผัสกับตัวหยุดบุ้งกี๋ แบบนี้อาจทำให้กระบอกชำรุดถ้ามีแรงมากระทำกับกระบอกหรือบุ้งกี๋

ข้อสังเกต
เมื่อไรก็ตามที่กระบอกคว่ำหงายยืดออกสุด ลูกสูบจะสัมผัสกับทางด้านหน้าของกระบอกคว่ำหงาย ถ้ากระบอกคว่ำหงายต้องยืดออกสุด การชำรุดของกระบอกสามารถจะป้องกันได้ โดยเราต้องเชื่อแน่ว่าลูกสูบสัมผัสกับทางด้านหน้าของกระบอกอย่างนิ่มนวล

การตักวัสดุที่กองเอาไว้

1. ตั้งบุ้งกี๋ให้ขนานและเบียดกับพื้น

 1. ให้ขับเดินหน้าเข้าสู่กองวัสดุ บังคับให้บุ้งกี๋เข้าไปในกองวัสดุ
 2. ให้ดันบังคับคว่ำหงายบุ้งกี๋ทำงานไปมา เพื่อช่วยให้มีแรงเกาะที่บุ้งกี๋
 3. หงายบุ้งกี๋ กลับอย่างเต็มที่เมื่อวัสดุเต็มบุ้งกี๋
 4. ยกบุ้งกี๋ประมาณ 15 นิ้ว หรือให้สูงเพียงพอที่จะนำวัสดุไปได้ และเข้าเกียร์ถอยหลัง
 5. ก่อนที่จะถึงที่เท ให้เลื่อนคันบังคับบุ้งกี๋ไปในตำแหน่ง “ยก” เมื่อถึงความสูงที่ตั้งไว้ ตัวบังคับการยกจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งว่าง

บรรจุวัสดุที่รถขนย้าย

     1. ให้รถขนย้ายอยู่ในมุมที่จะบรรจุวัสดุโดยการที่ลดระยะทางการวิ่งและการเลี้ยวของรถตักระยะการวิ่งควรจะยาวเพียงพอที่จะทำให้บุ้งกี๋ย้ำ
สูงสุดโดยปราศจากการเบาเครื่อง

 1. ให้รถตักที่จะทำการเทวัสดุอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของรถขนย้าย ถ้ารถขนย้ายมีตัวรถ 2 ช่วงหรือความยาวมากให้เทจากข้างหน้ามาข้างหลัง
 2. ดึงคันบังคับคว่ำหงายบุ้งกี๋ไปในตำแหน่งที่เท
 3. ถ้าจะบรรจุหินใหญ่ ให้เอาหินเล็กเทลงไปในรถขนย้ายก่อน อันนี้จะป้องกันไม่ให้พื้นของรถขนย้ายกระทบกับวัสดุที่ใหญ่
 4. ในการบังคับการเทให้บังคับการเทในช่วงสั้นๆ แล้วให้กลับมาในตำแหน่งว่า ทำเช่นนี้หลายๆครั้ง จนกระทั่งบุ้งกี๋ว่างเปล่า
 5. เขย่าบุ้งกี๋เพื่อให้วัสดุที่ติดบุ้งกี๋ออก เลื่อนคันบังคับคว่ำหงายไปมาอย่างเร็ว ทำให้ขาของบุ้งกี๋ไม่หยุด
 6. ถ้าเป็นไปได้ ให้ลมพัดมาจากทางด้านหลังของท่านในการที่จะเท จะทำให้ฝุ่นไม่เข้าตาและทำให้ฝุ่นพัดออกไปจากตัวเครื่องยนต์
 7. หงายบุ้งกี๋กลับ แล้วให้บุ้งกี๋ต่ำลงอยู่ในตำแหน่งที่จะตักในขณะที่เคลื่อนเครื่องจักรเข้าหาวัสดุ