Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

รถขุดดิน รถแม็คโคร ทำไมมีหลายชื่อ และมีกี่ประเภท?

รถขุดดิน รถแม็คโคร ทำไมมีหลายชื่อ และมีกี่ประเภท?

รถขุดดิน หรือ รถแม็คโคร (excavator) เป็นเครื่องจักรกลงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของ โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือว่าที่จับ ยื่นออกไปขุด และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่มีการขุด ซึ่งรถขุดสามารถจะทำการขุดแล้วเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ มักเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้กันมากใช้ในการขุดคูคลอง หรือบ่อน้ำ มีทั้งแบบ รถขุดล้อยางและรถขุดล้อตีนตะขาบ การเรียกส่วนใหญ่จะเรียกตามความต้องการของบุคคล

อีกชื่อที่เรียก รถแบคโฮ เป็นการเรียกทับศัพท์ ที่เขียนว่า “BACK HOE” สามารถเรียกรถที่มีอุปกรณ์ขุดเจาะข้างหลังว่า “แบคโฮ” หรือเขียนว่า BACK HOE ความหมายคือ จอบหรือขุด ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เรียกรวมๆว่าเป็น รถแบคโฮ นั่นเอง ซึ่งชื่อทางการสำหรับรถแบคโฮนั้นก็คือ “Backhoe Loader” ซึ่งในภาษาไทยเรียกอย่างเป็นทางการว่า “รถตักหน้าขุดหลัง”

รถขุด มีหลายขนาดดังนี้

รถขุดเล็ก MINI

รถขุดกลาง 6 ตันขึ้นไป

รถขุดใหญ่ 20 ตันขึ้นไป

รถขุด รถแม็คโคร รถแบคโฮ (Excavator) แบ่งออกตามลักษณะ ดังนี้

รถขุดนิยมแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุด โดยแบ่งออกเป็น

1.รถขุดแบบขุดเข้าหาตัวรถ หรือขุดตามลักษณะการทำงานของจอบ

2.รถขุดแบบตักออกจากตัวรถ หรือขุดตามลักษณะการทำงานของพลั่ว รถขุดแบบคีบ

3.รถขุดแบบลากดึง

ขอบคุณข้อมูลจาก bkkauction.com