Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

ความสามารถรถขุดไฮดรอลิค แต่ละประเภท

ความสามารถรถขุดไฮดรอลิค แต่ละประเภท

รถขุดไฮดรอลิคเป็นเครื่องจักรกลอีกประเภทหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่ สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงานและวงจรรถขุดตัก

ลักษณะของการทำงาน

ขุดดิน หิน ทราย

ขุดลอก ขุดขยาย คูคลอง

ถางป่า ล้มต้นไม้

เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์

ความสามารถของรถขุดไฮดรอลิค (ExcavatorBack-hoe)

รถขุดไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า สามารถขุดตักลูกรังได้ 600 ลบ.ม./วัน

รถขุดไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า สามารถขุดตักดินได้ 930 ลบ.ม./วัน