Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

การปรับหน้าดิน ดันดิน หรือเกลี่ยดินให้เรียบ

การปรับหน้าดิน ดันดิน หรือเกลี่ยดินให้เรียบ

เครื่องจักรที่ใช้ในงานถมที่ดิน

เนื่องจากการถมที่ต้องใช้รถบรรทุกดิน กับรถปรับดินเป็นของคู่กัน เครื่องจักรที่ใช้ในงานถมดินลูกรัง ของผู้รับเหมาแต่ละรายหรือขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะพื้นที่ ซึ่งมีความยากง่ายในการถมดินไม่เท่ากัน เช่น บางพื้นที่หน้างานถมดินแคบ บางพื้นที่หน้างานถมดินกว้างหรือขึ้นอยู่กับชนิดของดิน  ที่ใชเถมที่เช่นดินดำดินเหนี่ยวดินลูกรังหินคลุกทรายถม

ตัวอย่างเครื่องจักรที่ใช้งานถมที่ดิน

รถบรรทุกดิน

รถบรรทุกดินหรือรถดิ มีหลายขนาด เช่น รถหกล้อ รถสิบล้อ รถพ่วงยี่สิบสองล้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ขนาดพื้นที่ถมดิน เส้นทางเข้าออกหน้างานและชนิดของดินถม โดยรถบรรทุกดินสิบล้อ สามารถใส่ดินได้ประมาณ 9 คิว รถบบทุกพ่วงยี่สิบสองล้อ ใส่ดินได้ประมาณ 20 คิว 

รถแบ็คโฮ

เหมาะสำหรับงานถมกินทุกประเภท ทำงานได้ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าหน้างานจะแคบหรือกว้าง พื้นที่จะอ่อนหรือแข็ง สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ เช่น ใช้ขุดดิน ดักดิน วางดิน ปรับเกลี่ยดิน หรือช่วยรถบรรทุกดินขณะยกดั้มหรือช่วยรถบรรทุกดินขณะจม

รถแทรกเตอร์  D2, D4

เหมาะสำหรับใช้ปรับพื้นดิน ดันดินให้ราบเรียบ ทำงานได้ทุกสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นเลน พื้นแข็ง สามารถใช้ปรับดินเลน ดินดำ ดินเหนียว ดินลูกรัง ทรายถม ได้ทุกชนิดดิน รถแทรกเตอร์มีหลายขนาด เช่น D2, D4 เป็นต้น

รถไถปรับดิน

เหมาะสำหรับใช้ดันดินที่กองไม่ใหญ่มากนักใช้งานได้ในพื้นที่แห้งและใช้ปรับกองดินที่แห้งเช่นดินลูกรังหน้าดินทรายถมหินคลุกเป็นต้น

รถเกรด

เหมาะใช้สำหรับปรับพื้นดินให้เรียบในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผ่านการปรับหยาบๆ มาแล้ว