Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

การทำงานของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ Bulldozer Tractor

การทำงานของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ Bulldozer Tractor

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)

ข้อดีของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเมื่อใช้ในงานก่อสร้างก็คือ

  • สามารถใช้กำลังในการขับเคลื่อนได้สูง เนื่องจากจะไม่เกิดการลื่นไถลได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ทำงานบนพื้นที่ไม่แน่นอน
  • สามารถทำงานบนพื้นที่เป็นดินและบริเวณที่มีหินแหลมคมได้ เพราะหินแหลมคมจะไม่ทำให้ชุด สายพานตีนตะขาบชำรุดได้ง่าย
  • สามารถทำงานในพื้นที่ขรุขระได้ดี จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ในการทำงาน
  • สามารถทำงานในพื้นที่ลุ่มได้ดี เพราะมีการลอยตัว (floatation) ดีหรือความดันที่กดลงบนพื้น (ground pressure) ต่ำนั่นเอง

รถดันตีนตะขาบ ก็คือเครื่องจักรกลที่เปลี่ยนกำลังของเครื่องยนต์ให้เป็นกำลังขับเคลื่อน โดยส่ง กำลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนล้อเฟือง (sprocket) เพื่อไปขับชุดสายพานตีนตะขาบให้เคลื่อนที่ไปและทำให้ แผ่นตีนตะขาบซึ่งติดอยู่กับสายพานตีนตะขาบตะกุยไปบนพื้น ทำให้ตัวรถเคลื่อนที่ไป

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบแบบกว้าง (Low Ground)

สามารถทำงานในพื้นที่ลุ่มได้ดี เพราะมีการลอยตัว (floatation) ดีหรือความดันที่กดลงบนพื้น (ground pressure) ต่ำนั่นเอง

รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper)

เครื่องทำลายที่ติดกับรถดันตีนตะขาบจะใช้ในการขุดหิน ที่ไม่แข็งนักแทนการระเบิด โดยทั่วไป ความแข็งของหินจะนิยมวัดโดยใช้เครื่องมือ seismograph ซึ่งจะวัดความเร็วของคลื่นเสียงผ่านหินชนิด ต่าง ๆ สำหรับความเร็วของคลื่นสียงจะมีค่าตั่งแต่ 300 เมตร/วินาที ในดินอ่อนจนถึง 6,000 เมตร/วินาทีใน หินแข็ง คราดจะทำงานได้ดีสำ หรับหินที่มีค่าความเร็วของคลื่นสียง 1,000 -2,000 เมตร/วินาที และหิน ควรจะมีรอยแตกหรือรอยแยกเปราะและเป็นชั้น ๆ กรมชลประทานมีใช้อยู่ประเภทเดียว คือรถดันตีนตะขาบ ติดเครื่องทำลาย(Ripper)ใช้ในงานประเภทดิน หิน ความสามารถของรถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper) 1. สามารถขูดหรือขุด หิน ที่แข็งไม่มากนักแทนการระเบิด 2. สามารถขุดดินขุดยากที่มีพื้นที่กว้างและหินที่มีความแข็งไม่มากนัก 3. สามารถขูดหินผุที่เป็นพื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่แคบๆ แทนการระเบิด

กิจกรรมการทำงาน

ถางป่า

รถดันตีนตะขาบ ขนาด 270 แรงม้า สามารถท างานได้ 3.50 ไร่/วัน

งานดันและตัก

รถดันตีนตะขาบ ขนาด 140 แรงม้า สามารถทำงานได้ 560 ลบ.ม/วัน

รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper) ขนาด 270 แรงม้า สามารถทำงานได้ 560 ลบ.ม./วัน